tisdag 21 januari 2014

Orättvisa


Länge har vi upprörts över hur forskningen på hjärtsjukdomar har fokuserat och baserats på män. Vilket är upprörande då symptomen är olika. Igår när jag såg nyheterna var det stor nyhet om hur olika väntetiderna för operation av bröstcancer är i olika landsting. Detta är inte klokt att det ska bero på var man bor när man får hjälp. I Stockholm får man vänta ca 28 dagar och i Västmanland ca åtta dagar. Här måste det göras något alla måste få hjälp i samma takt vid svår sjukdom. Vill inte se kvinnor bli onödigt sjuka på grund av väntetid.

Senare på kvällen fick jag se hur lång väntetiden är för operation vid prostatacancer. Den väntetiden är betydligt längre än för bröstoperationerna. (är inte helt säker på tiden så anger inget).Vilket är en upprörande orättvisa åt ett håll som vi inte hör mycket om. Dessutom blir vi kvinnor kallade till mammografi. Män blir inte kallade till kontroll av prostatan. Här kanske vi både kunde bespara män mycket lidande och spara mycket pengar för samhället om man införde en mer organiserad kontroll av männen och lyfte den frågan.

Mången prostatacancer skulle upptäckas i tid och då kunna kureras enklare. En snabb behandling har två vinster den ena är personlig för mannen, då han kan bli botad eller förkorta sjukdomstiden. Den andra är samhällsekonomisk då en kortare sjukdomstid eller tidigare upptäckt sjukdom ger kortare sjukskrivningar som ger besparingar. Kanske även öppna en väg för enklare behandlingar om sjukdomen upptäcks tidigt.Denna omvända orättvisa talas det inte mycket om men den finns. Anser att obligatorisk kontroll av prostatan hos män över 40 år borde införas och som en följd av detta även lyfta väntetiderna för operation av denna svåra sjukdom.

Jämställdhet är viktigt för samhället i stort och vi får inte glömma att jämställdhet gäller båda könen. Kampen för en god hälsa ska vara rättfärdig i vårt land.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar