fredag 31 oktober 2014

Min dotter har alltid rätt

Mamma har alltid rätt, så brukar det låta och visst måste jag erkänna att även jag har sagt det vid något tillfälle. Nu måste jag dock säga att min dotter har rätt.

För några veckor sedan, under en middag sa min dotter,
- Jag har funderat på om misslyckande går i arv?
-Hur menar du nu? replikerade jag
Jo, fortsatte hon, många av de jag känner som nu, när vi är runt 18 år, har hoppat av gymnasiet, går arbetslös och mest driver runt har föräldrar som också driver runt. De är arbetslösa eller långtidssjukskrivna. Det har fått mig att fundera, om denna livsstil går i arv. För de jag känner som har ambition och som har mer högtflygande framtidsplaner har mer eller mindre lyckade föräldrar.

Vi diskuterade detta och visst kom vi fram till att hur man växer upp har stor betydelse. Dels finns kraven som är olika. Men även ett sätt att diskutera omvärldsfrågor och ta ställning inför problem. Det finns diskussionsgrund i ett hem med hyfsat allmänbildade föräldrar som ger en annan syn på samhället i stort. Som leder in ungdomen på tankar om den egna insatsens betydelse för framtiden.

Idag presenterades en undersökning som visade att barn som växer upp med föräldrar som är mycket sjukskrivna blir själva ofta sjukskrivna när de träder in i yrkeslivet. Då räknas sjukskrivning som överstiger två veckor. Det är också speciellt mammornas sjukskrivningsmönster som "smittar av sig" på barnen och då främst flickorna.

Vill understryka att jag inte på något sätt vill påstå att vara sjukskriven behöver betyda att man är misslyckad men denna insikt visar att mönster i familjen har betydelse. Så har man en förälder som säger upp sig vid minsta motgång och tycker det är helt ok att vara arbetslös fram till nästa jobb dyker upp och som prövar varje arbetssituation noga utifrån perspektivet, trivs jag, föder en sådan mentalitet i hemmet. Likaväl som en förälder som kämpar även i hård motvind, alltid går upp, klär sig och jobbar häcken av sig för att få bröd på bordet, föder en helt annan mentalitet. Inte att förringa i detta sammanhang är också att hårt arbete ofta bidrar till mer pengar som i sin tur medför större frihet att göra olika saker vilket också barnen ser, vänjer sig vid och vill ha i framtiden. Så visst har föräldrars syn på arbete och framgång stor betydelse.

Efter dagens nyhetssändning får jag medge att min dotter hittar sina korn av sanning och insikt i den omvärldsbevakning som hon medvetet eller omedvetet gör varje dag. För att uttrycka mig lite ungdomligt vill jag säga, min dotter äger!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar