torsdag 20 mars 2014

Åren går

Har man passerat de 50 åren, är man väl medveten om att tiden går och den går fort. Så de
styrande i samhället borde tänka på detta fenomen när finanser räknas fram och modeller för välfärd med mera formas.

Sverige är känt för sin fina välfärd och det är fantastiskt. Men de som räknar framåt har sett att om 20 år kommer det att finnas ett underskott i välfärden på 200 miljarder. Vad händer då? Jo, vi kan höja skatten för att klara detta. Men det är inga höjningar på en till två kronor som behövs det är höjningar på uppemot 20 kronor på varje inarbetad 100 krona. Är vi beredda att betala det?
Kanske måste Sveriges ledning redan nu börja tänka över om välfärden ska finansieras helt av skatter, eller om en del ska finansieras av privata initiativ, eller genom olika försäkringar eller på något annat sätt. Här måste våra politiker bli mer kreativa eller plocka in kreativa tänkare som är intresserade av välfärdsfrågor.

Dessutom så kommer det att saknas människor som kan och vill arbeta inom välfärden. Redan idag saknas det folk men om 20 år lär det saknas 130 000 personal. På detta problem finns endast en lösning. Det är invandring. Vi måste har en invandring som gör att vi har tillräckligt med människor i framtiden som kan utföra alla arbetsuppgifter som behövs utföras i vårt land. Finns vissa politiker som högt talar sig varma om hur viktigt det är att vi tar hand om våra gamla på ett bra sätt ty dessa har byggt upp vårt land. Och i nästa andetag vill begränsa invandringen hårt. Hur går det ihop? Har de tänkt? Troligtvis inte så långt.

Betänk att vi är ett stort land, så utan att göra avkall på den fina naturen och de stora obebyggda landområdena, kan vi bli många fler och många fler kommer att behövas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar