tisdag 6 maj 2014

Heja Axfood

Ibland blir man glad, riktigt glad när man läser nyheter. Just nu är jag glad för att Axfood sponsrar Rättviseförmedlingen. Målet med själva sponsringen är att starta en gemensam aktion för att öka mångfalden i svenskt näringsliv. Man kommer att arbeta med utbildande verksamhet och happenings där målet ska vara att få företag i Sverige att sätta direkta mål för sitt mångfaldsarbete. Man kommer även att ge direkt ekonomiskt stöd till Rättviseförmedlingens verksamhet.

Axfoods mål är att 2020 ska 20 % av Axfoods chefer ha en internationell bakgrund och andelen kvinnor på ledande position ska vara 40 %.

En tredjedel av köpkraften i Sverige kommer 2020 att bestå av personer med annan bakgrund än svenskt. Om man ökar antalet personer med utländsk bakgrund i ledande ställning så kommer det att påverka företagandet positivt för de kommer att bidra med tankar och idéer som bygger på en större förståelse för de internationella kunderna. Detta kommer i sin tur att ge bra affärer som också blir bra för hela den svenska ekonomin.

Det är väl också bra om arbetsmarknaden speglar samhället i stort. Som i den stad jag verkar, där är 25 % av invånarna av annat ursprung än svenskt. Så om man arbetar på en arbetsplats med 600 anställda så ska egentligen 150 ha utländsk härkomst. Hur är det egentligen?

I grund och botten är jag emot kvoteringar. Tycker man ska anställa på meriter inte på grund av kön eller hudfärg. Men denna satsning som Axfood gör är något annat det är att aktivt arbeta för att synliggöra alla människor så att alla har möjlighet att söka anställning på olika nivåer.

För en sak är säker, lika illa som jag tycker om kvotering lika illa tycker jag om den smygrasism som kan förekomma när sortering till tjänster sker. Alla ska ha samma chans att bli anställd efter sin kunskap oavsett nationell bakgrund eller kön.

Bra jobbat Axfood!
(Axfood driver bland annat Willys och Hemköp)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar